FINANSIERING

Bluechip erbjuder möjligheten att studera på college och universitet i USA till mycket förmånliga priser. Tack vare våra unika samarbeten med skolorna finns speciella stipendier på många av våra skolor.

Att söka till college genom Bluechip ökar dina chanser att få stipendier för collegestudier i USA!


 

Varför studera i USA?travel quote.jpg

Varför ska du betala för studier i USA när du kan studera ”gratis” i Sverige? Detta är frågan många ställer sig som funderar på att studera i USA. Sanningen är den, att även om du väljer att studera i Sverige kommer du ansöka om studiemedel. Fördelen och det unika med att söka till ett amerikanskt universitet genom Bluechip – Study USA jämfört med andra är att vi har speciella avtal med skolorna, vilket betyder att din kostnad för skolavgift och uppehälle reduceras kraftigt.

Att söka college i USA genom  Bluechip ökar dina chanser att få stipendier för collegestudier. 

Att klara av att plugga i en främmande miljö ger självförtroende och visar på förmåga att arbeta i grupp med andra nationaliteter. Dagens globaliserade värld kräver kulturell förståelse, och då USA har världens största etniska mångfald kommer du att få en helt ny uppskattning och förståelse för olika kulturer. Studiekamrater från hela världen blir ofta vänner för livet och bildar ett personligt nätverk som kan få stor betydelse som kontakter i framtiden. En examen från ett amerikanskt universitet är ofta både uppskattad och eftertraktad bland arbetsgivare då erfarenhet av utlandsstudier visar att du är självständig och risktagande.

Att studera i USA är en investering i din framtid. En investering som bidrar till framstående professionella möjligheter, men även en personlig utveckling och global kunskap som är väldigt svår att erhålla här i Sverige.


Stipendier

Genom våra unika samarbeten och avtal med skolor kan du få unika Bluechip stipendium. Vissa av våra studenter har fått upp till 50 % av kostnaden för att studera på college. Stipendier tillsammans med studiemedel från CSN gör det möjligt att studera på skolor som vanligtvis kostar mer än vad studiemedlen från CSN täcker.

Utöver våra exklusiva stipendier erbjuder många skolor akademiska stipendier baserade på studieresultat eller generella internationella stipendier för att locka studenter från olika länder. Dessa stipendier gäller oftast för varje nytt läsår.

Kontakta oss för mer information!


Studiemedel från CSNcsn-logo.gif

Den som skall studera utomlands kan söka studiemedel från CSN för att finansiera studierna. CSNs regler för finansiering är mycket förmånliga. Studiemedel berättigas endast för skolor och utbildningar som är ackrediterade och officiellt godkända av CSN. Således arbetar Bluechip självklart bara med skolor i USA som är godkända av CSN.

Dina studiemedel består av lån och bidrag och baseras på antalet studieveckor. I USA räknar CSN normalt sett med 17 veckors studietid för varje termin. 

Du får bidrag och kan låna för dina levnadskostnader, du får också ett merkostnadslån för utlandsstudier samt för undervisningsavgiften (tuition). Utöver detta kan du låna till resor tur o retur till studieorten samt till en speciellt anpassad utlandsstudieförsäkring under studietiden. 

CSN belopp för 2019/2020:

Studiebidrag:                                                                                                             809 kr/vecka
Lån för uppehälle:                                                                                                1 860 kr/vecka
Merkostnadslån för utlandsstudier:                                                                 581 kr/vecka
Totalt per vecka:                                                                                                   3 250 kr/vecka

Utöver detta kan du ta ett merkostnadslån för undervisningsavgiften, här har du möjlighet att låna ett belopp på max 357 120  kr fördelat på hela din studietid utomlands. Du får själv fördela ditt uttag av lånet så att det räcker till din totala utbildningskostnad. 


Ansökan till CSN:

Ansökan till CSN sker i två steg. Först måste du söka om ett speciellt intyg som kallas "Intyg om Studiefinansiering" vilket ska bifogas med din ansökan till skolan i USA. Handläggningstiden för detta intyg är 1-2 veckor. Efter att du blivit antagen till skolan i USA är nästa steg är att söka studiemedel. Detta gör du genom att skapa ett konto via Mina Sidor på CSNs hemsida och fylla i  ”Ansökan om studiemedel”. Vi rekommenderar att du använder e-legitimation när du gör din ansökan. 

Handläggningstiden för ansökan om studiemedel är 3 -4 veckor, därför är det viktigt att du söker till både skola och CSN i god tid.

1.  Sök intyg om studiefinansiering

2.  Ansökan om studiemedel 

För mer information angående CSN, besök deras hemsida www.csn.se

 


Budgetbudget.jpg

Alla som vill studera i USA bör göra en detaljerad budget som inkluderar omkostnader så som undervisningsavgift, kost, logi, försäkring, resor, och fickpengar. En helt korrekt budget för collegestudier kan dock upprättas först när man vet vilken skola som är aktuell då skolavgifter, boende, stipendier etc skiljer sig mellan olika skolor. Framförallt skiljer sig kostnaden för kost och logi mellan de olika regionerna i landet.