INTEGRITETSPOLICY

Vårt åtagande för din integritet

Bluechip Study USA genom Gladiator AB, organisations nr 556586 - 5507, kallas i vår integritetspolicy för Bluechip och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för intressent eller kund. Bluechip skyddar din personliga integritet och ansvarar för samtliga de uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, vilket kan vara på hemsida, via telefon, e-mail eller direkt på mässor, öppet hus, seminarier eller liknande.

Du kommer i kontakt med Bluechip på följande sätt:

Hemsida: www.bluechip.nu
E-mail: info@bluechip.nu
Telefon: 031-631150
Adress: Bluechip Study USA, Västra Vägen 5, 475 42 Hönö

Personuppgiftsbehandling

Denna Integritetspolicy gäller för de intressenter och kunder som anmäler sitt intresse och/eller som använder våra tjänster.  

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig. Personuppgifter som vi inhämtar kan vara:
För- och efternamn
Personnummer
E-mailadress
Postadress
Telefonnummer
Passkopia
Betygskopior
Foto & Film

Syfte

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Bluechip ska kunna fullfölja sina åtaganden mot dig som intressent och kund och förse dig med relevant information och service. När du väljer att anlita Bluechip så ger du ditt samtycke till att vi för över de personuppgifter vi samlar in av dig till amerikanska skolor.
Bluechip samlar också in uppgifter om dig som intressent som vill bli kontaktad av oss.

Bluechip har som personuppgiftsansvarig ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR (General Data Protektion Regulation) följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke av dig för att hantera dessa.

Internt hanterar vi dina personuppgifter i vår kunddatabas. Detta system är till för att kunna leverera den service du efterfrågar från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av denna service.

Rättslig grund för behandling

Bluechip samlar in och behandlar sina intressenters personuppgifter baserat på samtycke. För kunders räknin samlas personuppgifter in enligt det avtal som tecknats och behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla Bluechip´s åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Säkerhet

Bluechip vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Åtkomstsystem krävs för tillgång till vår kunddatabas som hanterar personuppgifter. Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för dataöverföring via internet, eller metod för elektronisk förvaring är 100 % säker.

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på vår webbplats som möjligt använder vi cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafik och statistik på vår webbplats samt för re-marketing. Informationen som samlas in via cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter.

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplatsdator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte från cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan välja att inte automatiskt ta emot cookies från oss i din webbläsares inställningar.

Direktmarknadsföring

Bluechip sänder nyhetsbrev, gör post- och mailutskick för att ge relevant information till dig som intressent. Vi bjuder in till mässor, provspelningar och olika informationsträffar.   

Dina rättigheter

Bluechip ger dig möjlighet att få information om, ändra och radera de personuppgifter som finns hos oss. Vänligen kontakta oss via e-mail (info@bluechip.nu) om du vill:

  • Få information om vilka personuppgifter Bluechip har om dig.
  • Begära rättelse om Bluechip har felaktiga uppgifter registrerade om dig.
  • Bli raderad från Bluechip´s register.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Bluechip kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Tredje parts företag/sidor

Vi jobbar med tredje parts företag, organisationer och individer för att utföra våra tjänster och service. Bluechip´s integritetspolicy reglerar inte och vi är inte ansvarig för, integriteten, informationen eller andra rutiner hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver webbsida till vilken Bluechip´s sidor är länkade.

Bluechip säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Lagringstid

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy.

Barns personuppgifter

Vi registrerar inte några uppgifter på barn och våra tjänster vänder sig inte till barn, dvs personer under 13 år.

Ändringar av Integritetspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.