UTBILDNINGAR

På college och universitet i USA har du möjlighet att utbilda dig till i stort sett vad du vill. Du väljer en ämnesinriktning och kan påverka utformningen av din examen från college på ett mycket individuellt sätt under studietiden.


High School

För dig som är intresserad av att läsa ett utbytesår på gymnasiet eller slutföra dina gymnasiestudier i USA så kan du studera på Boarding High School. Boarding High School betyder att man bor på skolan i särskilda studentboenden. Ofta bor även lärare och personal på eller i anslutning till skolan. 

Boarding School är en välutvecklad skolform med tydlig målsättning; att förbereda eleverna för kommande studier på college. Många skolor inriktar sig på idrott, konst eller musik och genom att elever bor och spenderar mycket fritid i skolområdet blir skollivet mer engagerande, vilket bidrar till både personlig utveckling och mognad samt till bra studieresultat.


Associate´s Degree  

En Associate Degree är en två-årig högskoleexamen, som du läser på ett Community College i USA. Många av dessa program är yrkesinriktade men det finns också program med mera teoretiska inriktningar. 

Du kan också läsa de två första åren av en fyra-årig (Bachelor´s degree) på ett Community College, vanligtvis till en lägre kostnad. Det kan också vara en bra alternativ väg för dig som inte har så bra betyg, då antagningen till ett Community College ofta är något mer flexibel. Efter två år gör du en transfer till ett college eller universitet för att läsa ytterligare två år mot en Bachelor´s degree. Många Community Colleges har samarbetsavtal med mycket väl ansedda fyraåriga universitet och colleges.


Bachelor’s Degree

En Bachelor´s degree är detsamma som en kandidatexamen, det läser man på fyra år i USA. På kandidatnivå är grunden att de inledande två åren är mer generella, och de sista åren styrs av den ämnesinriktning du valt på dina studer. Under första året läser du ”General Education” kurser (grundkurser), och kompletterar efterhand med kurser inom ditt valda ämne och huvudinriktning.

Valfriheten att prova kurser inom olika ämnesinriktningar är stor, och många väljer en ”minor” utöver huvudinriktningen, vilket gör utbildningen unik.

De kurser som ingår i en Bachelor’s Degree kan delas in i:

Core Courses/General Education Courses       

Grundkurser i Samhällskunskap, Naturvetenskap, Matematik, Engelska, och Humanistiska ämnen som alla läser

Major Courses

Kurser i den huvudinriktning du valt

Minor Courses

Kurser i det/de andra huvudämne(n) du valt att fördjupa dig i

Elective Courses/Free Electives

Övriga kurser i valfria ämnen

 En av fördelarna med att studera i USA är att man kan byta inriktning efter 1-1.5 år utan att behöva börja om då du mestadels läser grundkurser de första åren.


Master’s Degree

Har du redan en kandidatexamen från högskola eller universitet kan du välja att läsa påbyggnadsår i USA och skaffa dig en master´s degree, som motsvarar en svensk masterexamen. En masterutbildning varar oftast i två år, men det finns även ettåriga utbildningar som motsvarar en magisterexamen i Sverige. I dag erbjuder även många universitet en kombinerad kandidat och masterutbildning inom vissa ämnesinriktningar på vanligtvis fem år.

Det finns många fördelar med att avlägga en magisterexamen i USA:

  • Världen blir din arbetsplats – förutom ökade kunskaper i engelska kommer du studera med och lära känna människor från hela världen. Mångfalden ger en stark gemenskap och stimulerande studiemiljö.
  • Specialutformad utbildning - innehåller omfattande personligt upplagda projektarbeten med anknytning till industri, företag eller annan praktisk organisation relaterad till examensmålet.
  • Lättare att få jobb – med fördjupade yrkeskunskaper kommer din kompetens bli än mer eftertraktad bland arbetsgivare.
  • Möjlighet att avancera – genom en magisterexamen får du en bredare kunskap inom ditt yrke vilket ger goda chanser att klättra uppåt i karriären.
  • Det är enormt kul och givande för den personliga utvecklingen!