BACHELOR / MASTER

Bachelor's Degree

En bachelor´s degree är detsamma som en kandidatexamen, det läser man på fyra år i USA. På kandidatnivå är grunden att de inledande två åren är mer generella och de sista åren styrs av den ämnesinriktning du valt. Under första året läser du ”General Education” kurser (grundkurser) och kompletterar efterhand med kurser inom din valda inriktning, så kallat "major".

Valfriheten att prova kurser inom olika ämnesinriktningar är stor, och många väljer en ”minor” utöver huvudinriktningen, vilket gör bigstock-Portrait-of-happy-students-in-53150305.jpgutbildningen unik. 

Du kan påbörja kandidatstudier på ett fyraårigt universitet, eller välja att läsa ett Transfer Program vilket betyder att du läser de två första åren av dina kandidatstudier på ett Community College och sedan transfererar till ett fyraårigt college. Fördelen med detta är att Community Colleges ofta har lägre kostnader och lättare antagningskrav. 


Master's Degree 

Har du redan en kandidatexamen från högskola eller universitet kan du välja att läsa påbyggnadsår i USA och skaffa dig en master´s degree, som motsvarar en svensk masterexamen. En masterutbildning varar oftast i två år, men det finns även ettåriga utbildningar som motsvarar en magisterexamen i Sverige. I dag erbjuder många universitet en kombinerad kandidat och masterutbildning inom vissa ämnesinriktningar på vanligtvis fem år.